GLOBAL CONNECT
GLOBAL CONNECT

Profesionalne 3D vizualizacije interijera i eksterijera.

GLOBAL CONNECT
GLOBAL CONNECT

Projektiranje svih vrsta profesija.

GLOBAL CONNECT
GLOBAL CONNECT

Usluge legalizacije objekata i bespravne gradnje.

GLOBAL CONNECT
GLOBAL CONNECT

Geodetske usluge uz izradu popratne dokumentacije.

NAŠI PROJEKTI
Temeljna načela koja poštujemo u kreiranju naših projekata jesu praćenje suvremenih trendova u promišljanju arhitekture i korištenje novih tehnologija s naglaskom na poštivanje zakonskih regulativa u ostvarivanju energetski učinkovitih objekata. Primjenjujemo individualizirani pristup svakom projektu...
Saznaj više "NAŠI PROJEKTI"
NAŠ TIM
Naš mlad i dinamičan tim, sastavljen od inženjera arhitekture i geodezije te stručnjaka za financije, predan je zadovoljenju potreba naših krajnjih korisnika. Povjerenje klijenata stječemo kroz bogato radno iskustvo te kontinuirano praćenje novih informacijskih trendova...
Saznaj više "NAŠ TIM"
REFERENCE I OVLAŠTENJA
Kako bi kvaliteta naših usluga bila na visokoj razini oslanjamo se na vrhunski obrazovane zaposlenike. Naš tim čine stručnjaci koji svoju profesionalnost i stručnost temelje na dokazima i dokumentima ovlaštenih organizacija. Budući da kontinuirano ulažemo...
Saznaj više "REFERENCE I OVLAŠTENJA"