ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže osam osnovnih faza izrade:
1. Provjera zadatka
2. Idejno rješenje
3. Idejni projekt
4. Lokacijska dozvola
5. Glavni projekt
6. Građevna dozvola
7. Izvedbeni projekt
8. Troškovnik