3D VIZUALIZACIJE

Ova metoda podrazumijeva izradu 3D modela određenog objekta u prostoru na osnovi već definiranih nacrta predmetnog objekta. Namjene izrade 3D modela mogu biti razne, a najčešće se koriste u arhitekturi.

Izradom takvih „walktrough“ animacija omogućava se doživljaj prostora na najbolji način. Primarni je cilj pružiti pomoć klijentima od idejne faze projekta pa do završne faze gdje je vaš projekt potrebno predstaviti na najbolji mogući način. Dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima iz područja arhitekture i dizajna te generalna sveobuhvatna istraživanja ukazuju na važnost primjene 3D vizualizacija u realizaciji projekata.

Tom se tehnikom omogućuje naručiteljima preciznije vidjeti zamisli projektanta ili dizajnera. Vizualizacijom interijera, eksterijera ili pojedinačnog proizvoda klijentima se približava finalni izgled projekta kao što je konstrukcija proizvoda, odabir materijala, boja, namještaja te rasvjetnih tijela. Na taj način smanjuje se mogućnost pogreške u izvedbenoj fazi od same gradnje kuće, zgrade, rasporeda interijera, pozicije namještaja interijera te dizajna proizvoda.

Kako bismo mogli definirati rok izrade i cijenu 3d vizualizacije potrebne su nam podloge kao što su nacrti u pdf ili dwg formatu, skice iz kojih se može vidjeti oblik proizvoda ili ideja rasporeda prostora sa definiranim pozicijama namještaja. Kako bi vizualizacija bila što realnija potrebno je definirati što više detalja kao što su materijali, načini spajanja, vrste fasade i dr. Postupak razvijanja projekta uključuje upoznavanje s klijentom i definiranje projektnog zadatka, dostavljanje nacrta na osnovu kojih se vrši modeliranje, potom izrada 3D modela, definiranje i apliciranje materijala, te renderiranje.